A9: 170-171


(Rubrik:) Siwhundratz häradt        Röödz1 sockn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Hertzby        3 heman  5
1.         Frelßeheman                    16 1/2 örß land  
B.        Vtsädhe det ena åhret       13 1/4 tunna
C.        Det andra åhret                11 15/16 tunnor
D.        Höö till                             52 laß
E.         Af engießhagarna             11 laß

2.         Croneheman                     4 3/4 örß land
            Vtsädhe det ena åhret       3 3/4 tunnor
            Det andra åhret                 3 7/16 tunnor
            Höö till                             14 laß

3.         Croneheman                     10 1/2 örß land
            Vtsädhe det ena åhret        8 1/2 tunna
            Det andra åhret                 7 5/8 tunnor
            Af by engien höö till          33 laß
F.         Een slothaga till                 2 laß

G.         Torpet kommer hele byn till effter deraß örtaal,
             heeter Kullungen.
H.         Vtsäde                   3/4 tunnor
J.          Höö till                   6 laß

K.         Een squalte, gåår höst och våår, kommer
             Hertzby och Väßby lijka till.

             Skog och mulebeet till nödtorften.
             Gott fijskie vatn.

(Karttext:)

Rödsion2.
Kamphafue.
Tickestad ägor
Star
Grundiord
Leer mylla
Söderby ägor
Leer mylla
Väßby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Lind
Små starr
Starr
Grund jord
Rödh siön
Gielnan
Gielnansätranz storengien.
Hårdvald.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Författad 1638 af Thomas Christiernsson                             
1 Korrigerat från Huszeby ms
2 D.v.s. Rödsiön