A9: 174-175


(Rubrik:) Siwhundratz häradt        Estare sockn.
 

            Notarum Explicatio.

A.        Aalby                  4 hemmann
1.         Frällsehemman                              5 öres landh  
B.        Såår det ena åhret                          5 1/2 tunna
C.        Det andra                                      4 3/8 tunnor
D.        J wreterna                                     3 7/16 tunna 
E.         Höö wedh byen till                       10 laß
F.         Af hesthagarne                              3 las

2          ähr skathe 3 öres land, crone 3 3/4 öres landh.
            Skatmästaren såår det ena åhret  3 5/16 tunna
            Det andra åhret                             2 5/8 tunna
            Höö till                                          6 las

            Cronejorden haar det ena åhret     4 1/8 tunna
            Det andra                                      3 1/4 tunna
            Höö till                                           8 laß

            Till denne skatte och crone jorden
G.        Såås i wreterna                               2 1/4 tunna
H.        Af hesthagarne                                5 laß

3.         Frellsehemman, skathmästarens       6 öres land
            Vtsäde det ena åhret                       6 9/16 tunnor
            Det andra åhret                               5 1/4 tunna
I.          J wreterne                                      1 1/2 tunna
            Höö widh byen till                           11 laß
K.        Af hagarne                                      4 laß

4.         Skattehemman                                12 1/3 öres land
            Såår det ena åhret                           13 1/2 tunna
            Det andra åhret                               10 1/8 tunna
L.         J wreterna                                       3 tunna
            Höö widh byen                               23 laß
M.       Af hagarna                                      12 laß

            Skogh och mulebeet till nödtorften,
            got fiskewatn.

(Karttext:)

Schiewijken.
Scala ulnarum