A9: 18-19

(Rubrik:) Dannerijdz skieplagh.        Täby sockn.


           Löffsättra   2   skattegårdar
           Hwardere gården                                    12 öres land
           Vtsäde till huardere gården det ena åhret 10
3/4 tunnor
           Det andre åhret till hwardere gården        10 3/4 tunnor
           Ehngh till huardere gården                        36 laß
           Godh skogh och mulebethe
           Fiskewatn till nödtorften

            Een squalta, kommer västre gården till,
            gåår höst och wåår.(Karttext:)

Suarth siön
Hård vald
Leerjord
Leerjord
Hård vald.
Leerjord
Sånd vald
Träsk
Starr
Små starr
Scala ulnarum.