A9: 20

(Rubrik:) Dannerijdz skieplagh.


A.       Arninge torp
B.       Wtsäde både åhren tillhopa       2 1/2 tunna
C.       Hård waldz ehngh                     40 las
           Skogh, mulebethe och fiskewatn till nödtorften.

D.       Obrukat åker                            1 tunna

           Deße ägor brukaß till Arninge
           och åhre1 ther speicificerade fol. 17

E.        Beetzhaga.

(Karttext:)

Wågh siöö äghor
Hård waldz ehngh
Orme gålz siöön
Scala ulnarum.

1 D.v.s. ähre