A9: 21

(Rubrik:) Täby sockn.


A.       Eehne stad skattegård               16 öres land
B.       Vtsäde dett ehna åhret              17 1/2 tunna
C.       Det andra åhret                        17 3/4 tunna
D.       J wrethen                                  1 7/8 tunna                    
E.       Hård waldz ehngh till                 50 las
           Skogh och  mulebethe till nöd torfthen.

F.       Vtjord till Åkerby och ähr rijtat och specifice-
           rat folio                                    13.

(Karttext:)

Moo jord
Tibbela ägor
Moo jord
Lheer jord
Åkerby ägor
Lheer jord
Moo jord