A9: 22-23


(Rubrik:) Dannerijdz skieplagh      Täby sockn.


A.         Tibbela 2 hemman
1.          Skattehemman                    15 öresland
B.         Vthsäde i Wääster gärdet    20 2/3 tunnor
C.         Vthsäde i Öster gärdet        18 tunnor
D.         Ehngh till                             31 laß
X.         Ehngh af Tibbela nääs till     25 laß

2.          Frelsehemman                     8 1/2 öresland
B.         Vtsäde i Wäster gärdet        11 1/3 tunna
C.         Vtsäde i Öster gardet1         10 tunnor
D.         Ehngh till                             17 laß
X.         Ehngh af Tibbele näset         14 laß

             Tibbele näset ähr beläget in till Näß-
             by ägor och ähr annoterat med NB
             och fins folio                        11

             Tibbela hafwer skogh, mulebethe och
             fiske watn till nödtorften.

             Gott fijskevatn.

(Karttext:)

Ehnestad ägor
Sånd vald
Lher jord
Grundjord
Lind
Sand jord
Leer mylla
Lher jord
Leer mylla
Åfwa ägor
Wärthan
Leermylla
Såndvald
Lher jord
Små starr
Nääßby ägor
Scala ulnarum             
1 D.v.s. gärdet