A9: 24


(Rubrik:) Dannerijdz skieplagh      Rydh sockn.


A.         Ekä 2 frälse hemman
1.          Norre gården                     10 öresland
B.         Vtsäde hwart åhret              9 1/16 tunna
C.         Ehngh till                             21 laß

2.          Södre gården                      8 öres land
B.         Vtsäde hwart åhret              7 1/4 tunna
C.         Ehngh till                             17 laß3.          Kulla 1 frelsehemman          4 oresland1
B.         Vtsäde hwart åhret              3 5/8 tunna
C.         Ehngh till                             9 laß4.          Vbby eller Rydß prästegårdh 10 öresland
B.         Vtsäde hwart åhret              9 1/16 tunna
C.         Ehngh till                             21 laß
             Skogh, mulebethe och fiske till nödtorften.

Q.         J denne ehnghen äga alle 3 bönderne lika
             myket, män prasten2 inthet.
R.          Prästhens ehngh allena.

(Karttext:)

Leer iord
Hård waldz ängh
Leer mylla
Sånd vald
Suig åker
Leer mylla
Sånd wald
Leer mylla
Leer mylla
Lheerjord
Säby ägor.
Hård vald.
Wbby wyken
Scala ulnarum

1 D.v.s. öresland
2 D.v.s. prästen