A9: 25


Geometrisch
afritningh och calculation
öfwer
Semming hundratz häradtz
skatte och cronohemman
medh däss åkers och engz rätta qvantitet
och qvalitet,
afmätit, rijtat och calculerat anno
1637 och 38
aff


Skånela sochn               folio 25
Markim sochn               folio 37
Årkestad sochn             folio 57
Frösunda sockn             folio  65
Lunda sochn                 folio  77
Skiefftuna sochn            folio  93
Widbo sochn                folio 121


Effterskreffne byar ähre affmätte i Skånela sochn, nembligen

Eekeby                          folio 26
Skånala byn                   folio   27
Skalmestad                    folio   28
Thadom                         folio   29
Skånelaholm Kongs eng folio   30
Skånela prästegård         folio   31
Daal                               folio   31
Steenstadh                     folio   32
Steenstad torpen            folio   32
Tiustad                          folio   33
Kimstad                        folio   34
Kimstad torpen             folio   35
Kiusinge                        folio   36
Kiusinge torp                 folio   36
Sälna describerat           folio   36
Sälna affrijtat                 folio 37                            

Thomas Christierßon