A9: 26-27


(Rubrik:) Semming hundratz häradt      Skonela sochn


A.         Eekieby                7 croneheman
1.          Det första som ähr noterat med 1 ähr
                                                      7 öreß land.
B.         Vthsädhe till detta hemmanet i det gierdet
             som ähr noterat med B        11 tunnor
C.         Wtsäde i det gärdet som ähr noterat
             med C                                10 1/2 tunna    
             J vreterna som liggia vid Skånilla
             huilka ähra noterade med K folio 30 et 31
             sååß till detta hemmanet       5/8 tunnor
D.         Hård valdz engiar vid byn af huilka detta
             hemanet bekommer höö till  22 laß
             Till denne byn liggia 4 engiar vid
             Skonela, noterade med X folio 31,
             af huilka detta hemmanet bekommer 10 laß

             Dhe andre fem gårdarna som ähre noterade
             med 2, 4, 5, 6, 7 ähra lijka med detta i
             örtaal och ägor.

             Men den gården som är noterat med 3
             ähr                        8 örß land.
             Vtsädhe det ena åhret   12 3/8 tunnor
             Det andra åhret             11 3/4 tunnor
             På vreterna vid Skånela som är no-
             terat med K folio 30 et 31    3/4 tunnor
             Af engierna vid byn              25 laß
             Af engierna vid Skånilla höö till 11 laßE.          Skånilla byn           2 gårdar
             huilkaß ägor liggia till hoopa med
             Eekieby ägor och ähr hwardere gården
             i denna här bemälthe by lijka medh första
             gården i Ekieby, bådhe i örtaal och
             ägor.
O.         Obrukat åker

             Till denne by ähr een beetzhaga vid Skånilla,
             noterat med O folio        31.

             Till Eekieby och Skånilla byn ähr
             skog, mulebeet och fijskevatn till nöd-
             torfthen.

(Karttext:)

Suag jord
Lheer iordh
Suag iord
Strömss ägor.
Suag jord.
Lheer jord
Sandjord
Sand jord
Lerjordh
Leer jord
Leerjordh
Hårdwalsengh
Lheer iord
Små starr
Lheer iord
Lheer iord
Physingen
Leerjordh
Lheerjord
Lind
Skånela prästegårdz ägor
Kyrkian
Scala ulnarum.
Lindh