A9: 28


(Rubrik:) Semming hundratz häradt


A.         Skalmstad                    3 heman
1.          Frelßeheman                     6 örß land
B.         Vtsädhe dett ena åhret       9 tunnor
C.         Det andra åhret lijka
D.         Hårdvaldz eng vid byn       33 laß
E.          Skalmstadholm är ett torp vnder Skal-
             mestad.
F.          Åkervreet vid torpet          1 3/4 tunna
G.         Eng vid torpet till Skalmstad
             af huilken detta hemmanet
             bekommer höö till              7 laß

2.          Frelßehemman lijka i örtaal och
             ägor med det första.

3.          Croneheman, ähr och så lijka i ör-
             taal och ägor, och är samma
             heman lagdt vnder Skånela prä-
             stebool och ähr vidare specificerat
             folio 31.

R.         Engießfiell till Stenstad, specificerat
             folio 32.

             Till denne byn ähr hwarken skog,
             mul[e]ebeet eller fijskevatn.

(Karttext:)

Tadums ägor
Lerjordh
Lindh
Swag åker
Lerjord
Leerjordh
Leer iord
Lerjordh
Ler jordh
Hårdwalsengh.
Grund jord
Suag iord
Lheer iord
Hård vald
Scala ulnarum