A9: 29


(Rubrik:) Skonela sockn.


A.         Tadom 2 skattehemman
1.          Norre gården                                    12 öres land
B.         Vtsäde i Söre gärdet                          18 tunnor
C.         J Norre gärdet                                   12 tunnor
            
På wretherna weed Kiusinge sååt       1 tunna
D.         Ehngh till                                            70 laß

2.          Söra gården ähr lijka med Norre gården i
             öre thalet och ägor.

             Lithet mulebethe, jngen skogh eller fiskewatn.
             Wretherna wed Kiusinge fins folio    35
             och ähra noterade med F.

             Till Tadum liggia vreter vid Sälna
             och mäste delen af them ähra ödhelagde,
             på huilka är vtsäde till Norgården     4 5/8 tunnor

             Till Södregården bådhe på torpet och
             vreterna                                3
7/8 tunnor
             Deße vreter ähra noterade med X
folio 37.
             Höö ibidem till huardera gården    1
laß.

(Karttext:)

Kimstad ägor.
Hårdwaldengh
Leer iord.
Lheer jord
Tiusta ägor
Suag iord
Lheer jord
Moojord
Mooiord
Lheer jord
Suag iord
Små starr.