A9: 30-31


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Skonela sockn.


          Notarum Explicatio


A.         Skånela kiörkia.
B.         Skånela prästegård.  
C.         Vtsädhe det ena åhret                        20 tunnor
D.         Det andra åhret                                 18 1/2 tunna
E.          J Dalß vreten                                     3 tunnor
F.          Prästeboolz engierna draga till           74 laß
             Bullerholmen noterat med R folio 35 till 8
laß.
            
Skog och mulebeet lijthet, fijskevatn till nödtorfften.
G.         J den andra wreeten                           3 tunnor
H.         J Lilla Tuff vreten                                3/4
tunnor

             Ett croneheman vthij Skalmstad är lagdt vnder
             presteboolet och fins affrijtat folio    28.

2.          Klåckar boolet
J.          Vtsädhe det ena året                          1 tunna
K.         Det andra åhret                                 
1/2 tunna

3.          Daal ett frelßetorp.
L.          Vtsäde det ena året                           4
3/4 tunnor
M.         Det andra åhret                                 4
tunnor

N.          Konungz engen                                 200 laß
X.          Engier till Eekeby                              specificerade  
O.          Beetzhaga till Ekeby                          folio 27
K.          Wreter till Ekieby

(Karttext:)

Moojord
Grund jord
Ekieby ägor
Sand mylla
Physingen
Habbotz eng
Lheer mylla
Starr
Lheer mylla
Starr
Hårdvald
Hård vald
Moojord
Lheermylla
Lheermylla
Starr
Store Tuff fiellen
Skånelaholm
Hård vald
Hårdvald
Sand mylla
Hargz ägor
Scala ulnarum.