A9: 32


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

          Notarum Explicatio

A.         Steenstad ett skatteheman                  24 örßland
B.         Vtsädhe det ena åhret                        24 tunnor  
C.         Det andra åhret                                 19 tunnor
D.         Hårdvaldz eng vid byen till                 36 laß
E.          Stenstad torpet på huilkett sååß huar-
             dera åhret                                          2 1/4 tunna 
F.          Det andra torpet till Stenstad såår
             huart åhret                                         3/4
tunnor
            
             Till Stenstad ligger een engieß fiell
             i Skalmstad eng, noterat med R folio 28.
             Drager till                                          12 laß
             Vid Kiusinge tuenne åker vreter,
             noterade med X fol. 35                      2 tunnor
             såsom och tuenne engeßfieller ibidem,
             noterade M fol. 35            till             10 laß
             Een åkerfiel vty Kimsta gerdet1
                                     2 tunnor
             sampt een engieß fiel ibidem till           10 laß
             noterade med O folio 34.

             Skog till ved och gertzl, mulebeet til nödtorff-
             ten, åker vreet vid Sälna 1/2 tunna, noterad 8 folio 37.

(Karttext:)

Suag iord
Moiord
Moojord
Hård waldz ehngh
Moojord
Leer mylla
Lheer jord
Kimstad ägor.
Lheerjord
Lheer jord
Hård valdz engh
Tadoms ägor.
Scala ulnarum. 
1 Härefter ett överstruket ord (sampt ?) ms