A9: 33


(Rubrik:) Skonela sockn.
 

          Notarum Explicatio

A.         Tiusta 4 chronehemman                    
             huardere                                           5 1/2 öres land
             Vtsäde till huart hemmanet
             det ena åhret                                     5 13/16 tunna  
B, C           
             Det andra åhret lijka mykitt
D.         Hård waldz ehngh till                         29 las

             Een betzhage vid Kiusinge hammer hele
             Tiusta byn till, noterat med H folio 35

             Ehn vtiord till Kimstad på hwilken såås
             det ehna åhret                                   2 3/4 tunnor
             Det andra lika myket
             Och ähr samme vtjord                       8 örtugh land

             Skogh och mulebethe lithet
             Hårdvaldz eng till vtjorden                 14 laß

(Karttext:)

Kimstad ägor.
Små starr.
Hårdvald
Grund iord
Grund jord
Små starr
Lheer jord
Grundiord
Leeriord
Lheer jord
Små starr.
Lheer iord
Leer jord
Småå starr
Lheer jord
Tadoms ägor
Suag iord
Hårdvald.
Kiusinge ägor.
Scala ulnarum.