A9: 34-35


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Skonela sockn.
 

          Notarum Explicatio

A.         Kimstad 2 skatteheman
1.          Skattehemmanet                               14 1/3 örßland  
C.         Vtsädhe det ena åhret                       19 1/8 tunna
B.          Det andra åhret                                17
1/4 tunna
R.          J vreterna                                         7 1/4 tunna
S.          Vptagit af engen åker                        5/8 tunnor
D.          Höö vid byn till                                67 laß
E, F       Vid torpet vtsädhe det ena åhret       1 1/2 tunna
G.          Det andra åhret                                1 1/4 tunna
H.          Höö vid torpett till                            7 laß

2.          Skattehemanet                                  12 2/3 örß land         
             Vtsädhe det ena åhret                       16 7/8 tunnor
             Det andra åhret                                 15 1/4 tunna
J.           Vthij vreeterna                                  5 1/4 tunna
S.          Vptagit aff engien                              3/8 tunnor
              Höö vid byn till                                58 laß
K.          Vid torpet.
L.           Vtsädhe det ena åhret                      1 1/4 tunna
M.          Deet andra åhret ibidem                   1 tunna
N.          Höö vid torpet till                             10 laß

              Skog till ved och gertl1, mulebeet till nödtorften.

O           ligger till Stenstad och ähr specificerat fol. 35.
X.          Vreter till Stenstad, specificerade folio 32.
M.         Tuenne engießfieller till Stenstad, specificerade fol. 32.
N.          Een beetzhaga till Tiustad, specificerad folio 33.
K           kommer Kiusinge till, specificerad fol. 36.
R.          Buller holmen kommer prästebolet till,
              specificerat folio 31.
F            kommer Thadum till och
              ähr specificerat folio   29
P            kommer cronegården i Kiu-
              singe till och ähr specificerad
              folio 36.

(Karttext:)

Små star
Starr
Deße torpp kallas Kimstadz boderne.
Suagjord
Lind
Leer iord
Suag jord
Lind
Suag jord
Lheer jord
Hårdvald.
Grundjord
Lheer jord
Grundiord
Lheer iord
Hårdvaldz eng.
Hård vald.
Lheer jord
Lheer iord
Tiusta ägor.
Lind.
Steenstad ägor.
Lheer iord.
Lheer iord
Buller holm hårdvald
Hårdvaldz eng
Thadumß ägor
Scala ulnarum.                  
1 gertl som det synes, troligen fel eller en variant för gärdsel