A9:36a


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

          Notarum Explicatio

A.         Kiusinge 2 hemman
1.          Skattehemman                                 10 öres land 
B.         Vtsäde det ehna åhret                       13 3/4 tunna
C.         Det andra åhret                                13 1/8
tunna
D.         Hård waldz ähngh till                        62 laß

2.          Chronehemmanet                             6 öres land
B.         Vtsäde det ehna åhret                       8 1/4 tunna
C.         Dett andra åhret                               7 7/8 tunna
             Skogh och mulebethe litet, höö till     38 laß

E.          Biörnvallen ett torp
             till Kiusinge, ligger
             vnder skattegården,
             på huilket sååß till
             huardera åhret        4 1/2 tunna
F.          Hård valdz eng till   6 laß
G.          Betzhaga till torpet.

              Till Kiusinge liggia tuen-
              ne åker vreter och tuå
              engier vid Sälna,
              noterade med K fol. 35,
              på huilka skattegården
              hafuer vtsädhe        1 1/4 tunna
              Eng till                    11 laß

              Cronegården såår ibidem
                                            3/4 tunnor
              Eng till                    7 laß

              Een vreet ther samma-
              städeß till cronegården
              emoot skattebondenß
              torp, på huilken
              sååß                       1 1/2 tunna
              finß folio 35, no-
              terat med P.

(Karttext:)

Suag jord
Tiustad ägor.
Hård vald
Lheer mylla
Grundiord
Suag iord
Lind.
Lheer mylla
Lheer jord
Suagiord
Hårdvald
Suag iord
Lheer iord
Hård valdz eng
Leer iord
Lheerjord
Leer jord
Suag iord
Suag iord
Scala ulnarum