A9:36b-37a1


(Rubrik, s. 36:) Skonela sochn.
 

          Notarum Explicatio

A.         Sälna 8 heman
1.          Frelßeheman                                     6 örß land  
B.         Vtsädhe det ena åhret                        12 3/16 tunnor
C.         Det andra åhret                                 8
3/4 tunnor
D.         Vreter till samma åhret                       2 1/2 tunna
E.          Obrukat åker vreet                           1/2 tunna
F.          Eng till                                              50 laß
G.          Engießhaga till                                  2 laß

2.           Frelßeheman                                    5 örß land
              Vtsädhe det ena åhret                      10 1/8 tunna
              Det andra åhret                                8 tunnor
H.          J vreterna                                         2 tunnor
              Hård valdz eng till                            41 laß
J.           Engießhaga till                                  12 laß

3.           Frelßeheman                                    4 2/3 örß land
              Vtsädhe det ena åhret                       9 1/2 tunna
              Det andra åhret                                7 1/2 tunna
K.          J vreterna                                         2 1/2 tunna
              Höö till                                             39 laß
L.           Engießhaga till                                  3 laß

4.           Frelßeheman                                     3 2/3 örß land
              Vtsädhe det ena åhret                       7 7/16 tunnor
              Det andra åhret                                 6 tunnor
M.          J vreterna                                          2 1/8 tonna1
              Höö till                                             30 laß
N.          Engießhagar till                                  5 laß

5.           Frelßeheman                                     6 2/3 örßland
              Vtsädhe det ena åhret                       13 1/2 tunna
              Det andra åhret                                 10 3/4 tunnor
O.          J vreterna                                          2 1/4 tunna
              Höö till                                             55 laß
P.           Engießhaga till                                   7 laß

6.           Cronehemman                                   2 2/3 örß land
              Vtsädhe det ena åhret                        5 3/8 tunnor
              Det andra åhret                                  4 5/8 tunnor
Q.          Een obrukat vreet                              1 3/4 tunna
              Höö till                                              23 laß
Π.          Engießhaga till                                    2 laß

7.           Danvijckz heman                               3 2/3 örß land
              Vtsädhe det ena åhret                        7 7/16 tunnor
              Det andra åhret                                  6 tunnor
R.           J vreterna                                          2 1/4 tunna
              Höö till                                              30 laß
S.           Engießhaga till                                    4 laß

8.           Frelßeheman                                     3 1/3 örß land
              Vtsädhe det ena åhret                        7 7/16 tunnor
              Det andra åhret                                  6 tunnor
T.           J vreterna                                          4 1/2 tunna
              Eng till                                               30 laß
V.          Engießhaga till                                    2 laß
W.         Lind till                                              2 laß

X.          Wreter och torp till Tadum och ähra
              specificerade folio 29

Y.           Frelße torp.
Z.           Vtsädhe det ena åhret                        2 1/4 tunna
å.            Det andra åhret                                 2 tunnor
Φ            Hårdvaldz eng till                               20 laß

ä.            Frelßetorp.
o.            Vtsädhe till både åren                        1 1/4 tunna
Ω.           Höö af linden till                                4 laß

8             kommer Stenstad till, specificerad fol. 32

(s. 37)

(Rubrik:) Semminghundratz häradt        Skonela sochn.

(Karttext:)

Kysinge ägor.
Suag jord
Suag jord
Suag iord
Hårdvald
Sand mylla
Hård vald
Lheermylla
Sandjord
Grundjord
Suag jord
Sälna by ähr describerat fol. 36
Lher mylla
Lheer mylla
Hård vald
Starr.
Grundjord
Hårdvald
Hußeby ägor.
Lheermylla.
Starr
Leer mylla
Star
Hård vald.
Leer mylla
Hård vald
Starr
Mällösa ägor
Linde ägor
Hårdvald
Hargz ägor
Starr
Kall ängien
Scala ulnarum.      

1 Flera sidor i jordeboken är numrerade 36 och 37, därav den överlappande numreringen för föregående akt, denna och nästa.
2 D.v.s. tunna