A9: 38-39


(Rubrik:) Semminghundratz häradt        Marchims sockn.
 

          Notarum Explicatio

A.         Lundby 4 hemman.
1.          Skattehemmanet                              13 öres land 
B.         Vtsäde det ehna åhret                       18 1/2 tunna
C.         Det andra åhret                                18 1/8
tunna
D.         Ehngh till      25 las hemma wed byn.
             Af öhn höö till                                  36 laß 

2.          Skatte bonde                                   9 öres land
             Vtsäde det ehna åhret                      13 1/4 <tunnor>
             Det andra åhret                                13 <tunnor>
             Ehngh hemma wed byn till                18 las
             Af öhn ehngh till                               26 laß 

3.          Skatte hemman                                7 öres land
             Vtsäde dett ehna åhret                     9 7/8 tunnor
             Det andra åhret                                9 11/16 tunnor
             Ehngh hemma wed byn till                14 las
             Af öhn eng till                                  11 laß

4.          Frelsehemman                                 3 öres land
             Vtsäde det ehna åhret                      4 1/4 tunna              
             Det andra åhret                                4 1/8 tunna
             Ehngh hemma wed byn till                7 laß
             Af öhn höö till                                  5 laß

             Skogh och mulebethe till nödtorften.
             Jnthet fiske watn.
             Öhn ähr af rijtatt folio 42 et 43.

E.          E kommer till Hußby                        2 tunne land
             specificerat folio 46.

             J vreterna på öön huilka ähra noterade
             med R folio 42 et 43
             j huilka vreter den första bonden såår   1 5/8 tunna
             den andra                                            1 1/8 tunna
             den tridie                                              7/8 tunnor
             den fierde                                             3/8 tunnor
   

(Karttext:)

Hußby ägor
Lheer mylla
Hußby ägor
Lheer mylla
Grund jord
Lind
Lheer mylla
Lheer mylla
Lundby ägor
Grund iord
Starr
Starr
Hybbelholms ägor
Lheer mylla
Hybbelholmß siöön
Grund jord
Lheer mylla
Små starr
Hußby ägor
Scala ulnarum