A9: 4

(Rubrik:) Dannerijdz skieplagh.


A.      Sollna kyrckia
B.      Sollna prästegårdh.
C.      Vtsäde i Östregiärdet                     9 7/8 tunnor
D.      Vtsäde i Westregiärdet                   9 3/4 tunnor
E.       Hårdwallß engh till                         16 laß
F.       Hårdwallß engh till                         3 laß
          hwillken engiehaga meste parten
          ligger till Frößunda.
          Till denne prästegårdh är hwarken skogh
          eller mullbeet.
          Fiskewatn i Brunßwijken.

(Karttext:)

Frössunda ägor
Hufdesta ägor
Hårdwald
Sandmylla
Sandjordh
Sandhjordh
Lundby ägor
Hård valdh
Sand mylla
Scala ulnarum.