A9: 40


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

A.         Hybbelholm     1 skattehemman         6 ör land
B.         Vtsäde det ehna åhret                       10 tunnor
C.         Det andra åhret                                  9
tunnor
D.         Ehngh till                                          40 las
             Jngen skogh eller mulbethe
E.          J wretherna                                       2 tunnor

             Lijthet fijskevatn.     

(Karttext:)

Lundby ägor.
Starr botn
Hußby ägor.
Lundby ägor.
Hybbelholms siön
Lher jord
Lheer jord
Hård waldz ehngh
Scala ulnarum.