A9: 41


(Rubrik:) Marchims sockn
 

            Wiwellsa 1 skattehemman      12 [s]öres landh
A.
            Vtsäde det ena åhret                         19 tunnor
B.         Det andra åhret                                16
tunnor
C.         Engh till                                            60 laß
D.         Nyligen vptagit till åker                      2 1/8 tunnor
E.          Dugeligit till åker

             Skog till ved och gertzl, mulebeet till
             nödtorften, lijthet fijskevatn.

(Karttext:)

Präst ägorne
Husby ägor
Suagjord
Lindh.
Träsk.
Lermylla
Leer mylla
Hårdwals engh
Lindh.
Hårdwals engh
Wiwellsa siön.
Suag jord
Beetes haga.
Nyligen optaget