A9: 42-43


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Marchims sochn.
 

A.        Hårdwalldz engh till Huußby tillhopa 110 laß 
            och är specificerat fol. 46
B.        Starwalls1 till Lundby                        78
laß
            och är specificerat fol.   38
C.        Hårdwalls engh till Wräta                  10 laß
            och är specificerat fol. 53
D.        Hårdwallß engh till Saxsta fol. 45       4 laß
E.         Hårdwals engh till prästegården         1 laß

            All åker kommer Huußby till, till        38 tunnor
            och är specificerat fol. 46
R.         vndantagandeß den åkeren som ähr noterat med R,
             kommer Lundby till fol. 38                4 tunnor
K.         Duger till åker, kommer Hußby till.
O.         Obrukatt åker till Hußby

(Karttext:)

Hårdwals engh
Hårdwals engh
Starr
Suag åker
Lind
Hårdwals engh
Hårdvald
Lind
Lind
Lind
Starr
Scala ulnarum.                                             
1 Starwalls korrigerat från Hårdwalls, möjligen av annan hand, ms