A9: 44


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

A.        Marchim prästegårdh.
B.        Wtsäde det ena åhret            24 tunnor      
C.        Det andra                             22 tunnor
D.        Hårdwallß engh till                60 laß
            Jngen skogh eller mull beet till.
            Et enges [s]fiell i öhn E och är specificerat fol. 43.

(Karttext:)

Hårdwals engh.
Suag iord
Saksta ägor.
Lerjordh
Suagiord
Bergby ägor
Ler jord
Ler jord
Hårdwals engh
Ler jordh
Scala ulnarum.