A9: 45


(Rubrik:) Markims sockn.
 

A.        Sackstad    1 chronehemman      8 öres land
B.        Vtsäde det ena åhret                 12 tunnor      
C.        Det andra åhret med wretherna 12 tunnor
D.        Ehngh till                                   32 laß
            Här jinne ähr en skatte vtiord    2 ör land 
            på hwilken såås det ena åhret
            med det andra lijka                     3 tunnor
            Ehngh till                                     8 laß        
            Skogh och mulebethe ringa.

            På öen een engießfiell till 4 laß,
            noterat med D folio 43.

(Karttext:)

Leena ägor
Starrbotn
Hard waldz engh
Lher jord
Lheer jord
Starr
Präste ägorne