A9: 46-47


(Rubrik:) Semmenghundratz häradt.        Markims sockn.
 

A.        Huseby 3 hemman
1.         Skattehemmanet                                   16 öres land
B.        Vtsäde det ehna åhret wed byn.             22 1/2 tunnor  
C.        Det andra åhret                                     22 tunnor
            J öhn ähr vtsäde till                               19 tunnor
            både åhren tillhopa.
D.        Hård waldz ehngh hemma wed byn       48 laß
            Ehngh af öhn                                        55 laß

2, 3      De andre 2 ähre frälßehemman,
            hwartera                                               8 ores land1
B.        och såå hwardera hemma det ena åhret  11 1/4 tunna
C.        Det andra åhret                                     11 tunnor
            J öhn såå dee hwardere både åhren        9 tunnor
            Engh hemma till hwardere                      24 laß
            Af öhn ehngh till hwardere                    27 laß
            Öhn ähr af rithadt folio 42 et 43.

            Een åkerfiell i Lundby gierdet                 2 tunnor
            på huilken 1 såår             1 tunna
            the andra tuå bönderne  1/2 tunna huardera,
            fiellen ähr noterat med E folio 38.

E.         J wreterna vid byen
            Vtsädhe till then förste     4 7/8 tunnor
            Den andre                       2 3/8 tunnor
            Den tridie lijka

            Skog och mulebeet till nödtorften.

(Karttext:)

Bergby ägor.
Präste ägorne
Lind
Suag jord.
Leeriord
Hårdvald
Lundby ägor
Leer iord
Wijvelßa ägor
Leer jord
Wivelßa siön
Små starr
Star
Hård vald
Scala ulnarum.                              
1 D.v.s. öresland