A9: 48


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

A.        Lhena         2 hemman
1.         Chronehemmanet                                  13 ör land
B.        Vtsäde det ehna åhret                            19 1/4 tunna  
C.        Det andra åhret                                     16 1/2 tunna  
D.        Ehngh till                                               62 laß

2.         Frelsehemmanet                                     8 ör land
B.        Vtsäde det ena åhret                              11 3/4 tunna  
C.        Det andra åhret                                     10 tunnor
D.        Ehngh till                                               38 laß
            Här jinne ähr en skatte-
            vtjord                                                     4 ör land
            på hwilken såås det ena åhret                  5 7/8 tunna
            det andra åhret                                       5 tunnor
            Ehngh till                                               19 laß

            Skogh och mulebethe till nödtorften.

(Karttext:)

Lher jord
Lheer mylla.
Örsta ägor
Lher jord
Grund jord
Leer mylla
Lind.
Öfflinge ägor
Grund jord
Lher mylla
Lher jord
Hårdvald.
Starr.
Scala ulnarum.