A9: 49


(Rubrik:) Marckims sockn.
 

A.        Örsta 1 skattehemman 13 1/3 öres landh
B.        Vtsäde det ena åhret                13 3/4 tunnor
D.        Det andra åhret                        13 tunnor  
C.        Hårdwals engh till                     83 laß
            En vtjordh, ligger till Lenna, 2 2/3 öres landh
            Vtsäde det ena åhret                3 1/4 tunnor
            Det andra                                3 tunnor
            Engh till                                   16 laß
            Skogh och beet till nödtorften.

E.         Vthij vreten vtsädhe                 1 1/8 tunna

            Örsta torp afrijtatt folio 52.

            Een vreet ibidem kommer vtiorden
            till, noterat med D                    1 3/4 tunna

(Karttext:)

Suag iord
Lena ägor.
Grundiord
Hårdwals egn1
Leer mylla
Snådsta ägor
Grund iord
Leer mylla
Leer mylla
Leena ägor
Hårdhvaldz egn2

1 D.v.s. hårdvallsäng
2 D.v.s. hårdvallsäng