A9: 5

(Rubrik:) Solna sockn.


          Frösunda      2 hemman, 1 skatthemman, 1 frelse
1.       Skattehemmanet 8 öres land, 9 penningland, dett andra 7 öres-
          land, skogh hwarken till wed eller gärdsell, mulebeet och
          fiske watn till nödtorften.
A.      Skatthemmanet som ähr noterat med 1 såår i A   12 tunnor
B.      J det andra gärdet, som ähr noterat med B, 11 tunnor, j wrether-
          na   1 5/8 tunna. Vreterna äre noterade med D.
C.      Hårdwaldz ehngh till                                     28 laß

2.       Frelsehemanet hwilket ähr                          7 öres land
          såår i wästre gärdet                                   11 tunnor
          J wretherna som ähre noterade med D       1 3/8 tunna
          J det östra gärdet som B ståår                    10 tunnor
C.      Hårdwalds ehngh till                                     22 laß

(Karttext:)

Hårdhwaldh engh
Sandh jordh
Hård wald engh
Sandh jordh
Öfwer Frösunda ägor
Sand iord
Brundtz wijken
Scala ulnarum