A9: 50-51


(Rubrik:) Semminghundratz häradt        Marchims sockn.
 

A.        Snåtsta 2 Danwijks hemman tillhopa    16 sörland
B.        Vtsäde i westra giärdet                        21 tunnor
C.        I östra giärdet                                     22 tunnor
D.        J wreterna                                           2 tunnor
E.        Hålwallß1 engh till                                 87 laß
           Skog och mullbet till nödtorften
F.        Snåtsta torp vtsår huart år                    1 tunna       

(Karttext:)

Örsta ägor
Ekeby ägor
Hårdwalls eng
Leermylla
Hålwals eng
Ekeby ägor
Grundjord
Suagjord
Leer mylla
Ekeby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Kalfhaga
Lindh
Wreta ägor
Hårdwallß engh.
Ekieby ägor
Hårdvald
Bergby ägor
Scala ulnarumn1D.v.s. Hårdwallß.