A9: 52


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

A.        Örsta torp. Ligger till Örstad.
B.        Vtsädet det ena åhret                7 tunnor
C.        Det andra åhret                        5 tunnor
D.        J wreten                                   1 3/4 tunnor

G.        Eng till torpet                            4 laß

            Vreten kommer vtiorden till och äger
            vtjorden inthet i torpet

(Karttext:)

Suag åker1
Leermylla
Scala ulnarum.

1 Härefter ett överstruket Suag åker