A9: 53


(Rubrik:) Markims sochn.
 

A.        Wreta 1 skattehemman 20 söresland.
B.        Vtsäde det första åhret             24 tunnor
C.        Obrukat åker                           3 tunnor
D.        Det andra åhret                        23 1/2 tunnor
E.         Obrukat åker                           3 1/2 tunnor
F.         Engh till                                   50 laß
            På öön till                                10 laß
            Öön är ??? fol. 42, engen noterad med C.
G.        Artinge torp.
H.        Vtsäde det ena åhret                4 1/2 tunnor
J.         Det andra                                2 tunnor
K.        Engh till 10 laß                        10 laß
L          kommer Bergby till                  3/4 tunnor

            Skog till ved och gertzl, mulebet till
            nödtorfften.

(Karttext:)

Snåsta ägor.
Hårdwals eng.
Leerjord
Hålwals engh
Leer iord
Galg engian
Kysinge ägor.
Hålwals engh.
Lind
Lind
Bergby ägor.
Scala ulnarum.