A9: 54-55


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Markims sockn.
 

A.        Markim kyrkia
B.        Bergby 1 skattehemman 12 söres landh
C.        Vtsäden det första åhret           18 tunnor
D.        Det andra                                17 tunnor
E.         Engh till                                   89 laß
G.        J vreten det ena åhret               1 tunna
H.        Det andra åhret i vreeten          3/4 tunnor
                                    första åhret      1 1/2 tunnor  
F.         Klåckaren sår  andra åhret       1 1/4 tunnor
                                    höö                  1 laß

Skog till ved och gertzl, mulebeet till
nödtorfften.

(Karttext:)

Snådsta ägor
Hårdwals engh.
Leermylla
Hårdvald
Präst ägor
Grund iord
Leer mylla
Hußby ägor
Leer mylla
Hårdwallßegn1
Huusby ägor
Wreta ägor.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Hårdwallßeng