A9: 58-59


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Årkesta sockn.
 

A.        Borstad 2 hemman medh Yttergåla
B.        Borstad och Yttergåla så tillhopa thet ena åhret   36 tunnor
C.        Det andra åhret                                                  33 tunnor
D.        Engh till                                                              90 laß
E.         Ehngh till Yttergåla allena                                    8 las
F.         Åker wreeth till Ytter gåla allena                         1 1/2 tunna
G.         Ehngh till Orkestad by                                        10 laß
             Skogh och mulebethe till nödtorfthen.

H.         Orkestad kyrkia

             NB. Borsta är 13 1/2 öresland, Yttergåla 10 1/2 öreland

(Karttext:)

Findberga ägor.
Moo jordh
Moo jord
Lheer jord
Orkestad ägor.
Lheermylla.
Lheer jordh
Kyrkia
Söderby ägor.
Scala ulnarum.