A9: 6-7

(Rubrik:) Dannerijd skieplagh        Sollna sockn.


A.      Nederjärfwa 2 cronehemman
          hwart dere hemmanet 16 öhres land jord  
B.      Vtsäde i B till hwart hemman  14 1/2 tunna
C.      Vtsäde i C till hwart hemman 12 tunnor
D.      Hårdwalds ehngh till hwart dere hemmanet   44 laß
          Skogh, mulebeet och fiskewatn till nödtorften
E.       Kalfue täppor

(Karttext:)

Eedz wijken
Sand jordh
Sand jord
Kallas Pustebachen
Sand jord
Öfwer Järffwa ägohr.1
Hård vald
Sand jord
Hårdvald
Sand jord
Hård valdh
Brundtz wijken.
Scala ulnarum.
1 Tillagt av senare hand.