A9: 60


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

A.        Wastuna 2 hemman
1.         Skattehemmanet                  7 örland
B.        Vtsäde det ehna åhret           9 3/4 tunna
C.        Det andra åhret                    7 1/2 tunna
D.        Hård waldz ehngh till            29 laß

2.         Frelse hemmanet                  5 örland
B.        Vtsäde det ehna åhret           6 1/2 tunna   
C.        Det andra åhret                    5 1/3 tunna
D.        Engh till                                21 laß       
            Skogh och mulebethe till nödtorfthen.

(Karttext:)

Lind.
Grund iord.
Suag iord.
Lheer jord
Lind
Wiby ägor
Lheer jord
Lheeriord
Grund iord
Grund iord
Hårdvaldz eng.
Findby ägor
Lind.