A9: 61


(Rubrik:) Årkesta sockn.
 

A.        Lunby 2 skatte hemman
1.         Skattehemmanet                  13 1/2 öres land
B.        Vtsäde det ena åhret            15 tunnor
C.        Det andra åhret                    12 1/2 tunna
D.        Obrukatt åker                      1 tunna land
E.         Engh till hård wåldz höö1      44 laß 

2.         Söre gården lika i öre tal och ägor.

F.         J vreten till huardera hemmanet 1 tunna

            Skog och mulebeet till nödtorften.

(Karttext:)

Hård waldz engh
Lheer mylla.
Lheer jord
Hårdvald.
Lheer mylla
Suag iord
Lheer mylla.
Hård vald
Lheer mylla.
Lheer mylla
Hård waldz engh
Grund jord
Lheer jord
Leerjord
Orkestad ägor
Wiggby ägor
Scala ulnarum

1 D.v.s. hård waldz höö