A9: 62-63


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Årkesta sockn.
 

A.        Findberga 1 skattehemman   16 öres land
B.        Vtsäde i Östergärdet             30 tunnor
C.        J wästre gärdet                     18 tunnor
D.        J wretherna                           1 1/8 tunna
E.         Engh till hård wald                82 laß
            Skogh och mulebethe till nödtorften.

(Karttext:)

Waxtuna ägor.
Lheer iord
Hårdvaldz eng.
Leer iord
Orkestad ägor.
Lheer iord
God jord
Grundiord
Hård valdz eng.
Leer iord
Suart mylla.
Hård vald.
Scala ulnarum.