A9: 66-67


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Fröszunda sockn.
 

A.        Stolp Ekeby 1 skattehemman 16 söres land
B.        Vtsädet det första åhret          20 tunnor
C.        Det andra                              16 tunnor
D.        Engh till                                  40 laß
            Skogh och mulebeet till nödtorften,
            lijthet fijskevatn.

E.         Klockarenß åkerfiell    1/2 tunna
            specificerat folio 68

(Karttext:)

Hålwals engh
Klockarens.
Präst ägorna
Lind.
Grund jord
Lher iord
Lind
Lheer mylla.
Suagiord.
Lheer iord
Lheer iord
Lheer mylla
Lind
Suagiord
Små star
Starr
Ekeby siön
Scala ulnarum.