A9: 68


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

A.        Frössunda kyrkia.
B.        Prästegården
C.        Vtsädet det första åhret          24 1/2 tunnor
D.        Det andra                               20 tunnor
E.         Engh till                                  78 laß
G.        Klåckaren sår till                     3/4 tunnor
            Widh Wräda är åker              1 1/2 tunnor
            Engh till                                  48 laß
            och är noterat med P folio 70.

F.         Till prästebolet een öfuerfalz quarn, gåår
            höst och våår.
            Een åkerfiell till klockar bolet vthij Stolp-
            Ekeby gärdet 1/2 tunna, noterad med E fol. 67.
            Skog och mulebeet till nödtorften.

(Karttext:)

Luttergiärdz ägor
Hårdwallß egn1
Ler mylla.
Suag åker
Lheermylla
Hårdevalß egn
Wrede egor
Leer mylla
Ekeby ägor.
Kallfhaga
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

1637 och 38 af Thomas Christersson

1 D.v.s. Hårdwallß eng