A9: 69


(Rubrik:) Fröszunda sockn.
 

A.        Löffstad   4 hemman
1.         Chrone hemmanet                         7 öres land
B.        Vtsäde det ehna åhret                    7 tunnor
C.        Det andra åhret                             7 tunnor

2.         Det andra chronehemmanet ähr lika
            j öhretalet och ägor.
E.         J wretherna till första hemmanet     2 tunnor
D.        Hård waldz engh                           18 laß
F.         Det andra hemmanet i wretherna    2 1/4 tunna
            Hård waldz engh till                       18 laß

3.         Öster gården croneheman              5 öres land
            Vtsäde hwart åhret                        5 tunnor
G.        J wretherna                                    3/4 tunna
            Hård waldz engh till                       15 laß

4.         Söre gårdens katte                          4 öres land
            Vtsäde hwart åhret                        4 tunnor
H.         J wretherna                                   3/4 tunna
            Hård waldz engh                           10 laß

            Skogh och mulebethe till nödtorften,
            fijskevatn ochså till nödtorften.

(Karttext:)

Leer mylla
Leer jord
Leer mylla
Leer mylla
Lheer jord
Leer mylla
Häll wyken.
Hård vald
Hårdvald.