A9: 70-71


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Fröszunda sockn.
 

A.        Wräda 3 hemman
1.         Skattehemman                              9 2/3 öres land
B.        Vtsäde det ehna åhret                   10 2/3 tunnor
C.        Det andra åhret                             8 2/3 tunnor
D.        J wrethen                                      1 tunna
E.         Engh till hård wald                        60 laß  

2.         Frelse hemmanet                           9 oresland1
B.        Vtsäde det ehna åhret                    9 2/3 tunnor
C.        Det andra åhret                             8 1/16 tunna
F.         J wrethen                                      3/4 tunnor
E.         Hård waldz engh                           55 las

3.         Det andra frelse hemmanet            8 1/2 öres land
B.        Vtsäde det ena åhret                      8 15/16 tunnor
C.        Det andra åhret                             7 1/4 tunna
E.         Hård waldz ehngh                         51 las

H 4.      Bergh skatte hemman                   13 öres land
             och ligger i bya mååll med Wreda
B.         Vtsäde det ena åhret                     13 tunnor
C.         Det andra åhret                             11 11/15 tunnor
J.          J wrethen                                      2 tunnor
E.         Hård waldz ehngh                         82 las

             Skogh och mulebethe till nödtorften.
P           ligger till prästegården och ähr specificerat folio 68,
             fijske vatn ochså till nödtorfthen.

O.         Denne ägor liggia halfparthen
             till Wräda och halfparthen till
             torpet. Torpet ligger vnder
M.        academien
R.         såsom och denne ängien.

(Karttext:)

Prästen gård ägor.   
Hårdvald
Ekeby ägor.
Leermylla
Ekeby siön.
Hård vald
Hård vald
Lheer jord
Hårdvald.
På denna planen ligger ett torp hwilket kommer academien till.
Lheermylla.
Hälge öh ägor.
Hård vald
Lheer jord
Leer mylla.
Leer mylla.
Lheer jord
Moiord
Lind.
Leer mylla
Hårdvald.
Hälge siöön
Moiord
Scala ulnarum.                         
1 D.v.s. öresland