A9: 72


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

A.        Byle 1 skatte torp               5 öres land
A.        Vtsäde dett ehna åhret          9 1/3 tunna
B.        Det andra åhret                   9 tunna
D.        Hård waldz ehngh till          25 laß
            Skogh och mulebethe till nödtorfthen.

(Karttext:)

Wretha ägor.
Hård waldz ehngh
Suag iord
Lheer iord
Lheer iord
Sand jord
Sand jord