A9: 73


(Rubrik:) Fröszunda sockn.
 

A.        Åtterstadh 3 hemman.
1.         Ett skatte hemman                      11 öres land
B.        Vtsäde det ehna åhret                 10 1/2 tunna
C.        Det andra åhret                          10 tunnor
D.        Hård waldz ehngh till                  38 las

2.         Academie hemman                     7 öres land
B.        Vtsäde dett ehna åhret                6 1/2 tunna
C.        Det andra åhret                          6 tunnor
D.        Hård waldz ehngh till                  26 las

3.         Frelse hemman                           2 öres land
B.        Vtsäde dett ehna åhret                1 7/8 tunna
C.        Det andra åhret                          1 3/4 tunna
D.        Hård waldz ehngh till                  8 laß

            Skogh och mulebethe till nödtorfthen.

(Karttext:)

Hård vald.
Suag iord
Hård vald.
Odenßlunda ägor.
Leer mylla
Grund iord
Lheer jordh.
Skräppestad ägor
Lheer mylla
Hårdvald.
Scala ulnarum.