A9: 74-75


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Frössunda sockn.
 

A.        Rostadh 4 hemman.
1.         Frelse hemmanan                        10 öres land
B.        Vtsäde det ehna åhret                  9 tunnor
C.        Det andra åhret                           8 tunnor
D.        J wrethen                                    1 tunna
E.         Ehngh till hård wald                    35 laß

2.         Skatte hemman                           24 öres land
B.         Vtsäde det ehna åhret                 22 tunnor
C.         Det andra åhret                          19 1/2 tunna
F.         J wrethen                                    2 tunnor
E.         Hård waldz ehngh till                   78 las

3.         Frelsehemman                              3 öres land
B.         Vtsäde det ehna åhret                  7 1/3 tunna
C.         Det andra åhret                           6 1/2 tunna
G.         J wrethen                                    1 1/4 tunna
E.         Hård waldz engh till                     26 las

4.         Frelse hemman                             6 ores land1
B.         Vtsäde det ehna åhret                  5 1/2 tunna
C.         Det andra åhret                           4 5/8 tunna
E.         Hård wallz ehngh till                     19 las
H.         J wrethen                                     1/2 tunna land

             Skogh och mulebethe till nöd torfthen.

J.          Enge fiäll till Fogle sunda.             14 laß

(Karttext:)

Fogle sunne ägor.
Skarp sunna ägor.
Mojord
Mojord
Hård vald
Leer mylla.
Leer mylla
Leer mylla
Lheer jord
Lheer jord
Leer mylla.
Leer mylla
Torßholms ägor.
Hård vald
Saleby ägor.
Suag jord
Suag iord
Suag iord.
Suag iord
Nääs ägor
Hård vald
Helge ööh ägor
Helgöö ägor.
Hårdvald.
Scala ulnarum            
1 D.v.s. öresland