A9: 76


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

A.        Skräffestad 1 skattehemman        16 öres land
B.        Vtsäde det ehna åhret                  16 1/2 tunna
C.        Det andra åhret                           16 tunna
D.        Engh till                                       56 laß
            Skogh och mulebethe till nöd torften.
E.         Wed torpet, såås både åhren      1 1/4 tunna

(Karttext:)

Leer mylla
Lheer jord
Lher mylla
Åtterstadh.
Hård vald
Leer mylla
Lheer jord
Leer mylla
Starr
Scala ulnarum.