A9: 78-79


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.      Lunda sockn.
 

A.        Store Södreby 3 hemman           
1.         Skattehemman                            10 2/3 öres land
B.        Vtsäde det ehna åhret                  15 tunnor
C.        Det andra åhret                           14 tunnor
D.        Obrukatt wredt                             3 tunnor
E.         Ehngh till hård wald                     39 laß

2.         Frälsehemman                             7 öres land
B.        Vtsade1 det ehna åhret                11 1/4 tunna
C.        Det andra åhret                            9 3/4 tunnor
F.         J wrethen                                     1 tunna
E.         Hård waldz engh till                     27 laß

3.         Skattehemmanet                           9 öres land
B.        Vtsade2 det ehna åhret                13 1/2 tunna
C.        Det andra åhret                           12 1/2 tunna
G.         J wrethen                                     2 tunnor
E.         Hård waldz ehngh till                   35 laß

            Skogh, mulebethe och fiske watn till nödtorften.3

H.         Detta torpet kommer   1 till
             sååß huart åhret           1 tunna
M.        Höö ibidem till             4 laß

             Detta torpet hörer 3 till
P.          Wtsädhe huart åhret    1/4 tunna
R.          Höö på linderna till      2 laß                  

(Karttext:)

Sand jord
Engieby ägor.
Lind
Hårdvald
Sand jord
Hård vald.
Sandmylla
Lind
Sand mylla
Sand jord
Söderby siön.
Små starr.
Scala ulnarum            

1 D.v.s. Vtsäde
2 D.v.s. Vtsäde
3 Härefter utplånad text: H    ??? torp sår ??? ??? ???