A9: 80


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

A.        Engeby 2 skattehemman           
1.         Det första ähr                            17 öre 4 penningland
2.         Det andra ähr                              6  -"- 20 -"-
G.        Der jinne ähr och en vt jordh     1/2 öresland
            och brukas hela byn af lenßmannen.
B.         Vtsäde till hele byn det ena åhret   
                                                             41 tunna
C.         Det andra åhret                         29 tunnor
D.         J wrethen                                  2 1/2 tunna
E.         Ehngh, halfparthen hård wald
            och halfparthen starr till              160 las

            Skogh och mulebethe till nödtorften.

H.         Een squalta, gåår höst
             och wåår.
J.          Hästehaga

             Denna skattevtjorden
             som förbemälth ähr eger
             inthet i åkren vtan den
             engen allenast som ähr
             noterat med G

(Karttext:)

Starr
Hård vald
Sand mylla
Grud jord.
Trosta ägor.
Sandmylla
Söderby ägor.
Sand mylla
Lind
Grud jord
Små starr
Scala ulnarum