A9: 81


(Rubrik:) Lunda sochn
 

            Notarum Explicatio

A.        Möreby        2 hemman           
1.         Croneheman                             10 örß land
B.        Vtsädhe det ena åhret                15 5/16 tunnor
C.        Det andra året                           12 5/16 tunna
D.        J wreten                                    5/8 tunnor
F.        Vid torpet vtsädhe                     1 3/4 tunnor
G.        Höö vid torpet                           2 laß
E.         Engießhöö till                            60 laß

2.         Frelseheman                              5 örß land
            Vtsädhe det ena åhret                7 13/16 tunnor
            Det andra året                           6 3/16 tunnor
D.        J vreten                                     3/8 tunnor
H.        Vid torpet vtsädhe                     3/8 tunnor
J.         Höö vid torpet                           2 laß
            Höö vid byn till                          30 laß

            Lijthen skogh och mule[e]beet.

K.        Klockarenß vreet                      1/2 tunna

(Karttext:)

Nårby ägor
Suag åker
Grund iord
Små starr.
Leer mylla
Lilla Söderby ägor.
Lingz ägor
Lheer mylla
Hård vald
Lilla Söderby ägor
Suag åker
Lilla Söderby ägor
Starr
Scala ulnarum.