A9: 82-83


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.      Lunda sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Troosta                                     3 heman           
1.         Skatteheman                             9 örßland
B.        Vtsädhe det ena åhret                13 1/2 tunna
C.        Det andra åhret                         11 tunnor
D.        J vreterna obrukatt                     3 tunnor    
E.        Eng vid byn till                           28 laß
F.        Een engießhaga till                      6 laß

2.         Frelßeheman                              3 örßland
            Vtsäde det ena åhret                  4 1/2 tunna
            Det andra åhret                          4 tunnor
G.        J vreten                                      3/4 tunnor
            Eng vid byn till                           10 laß
H.        Een engießhaga till                       4 laß

            Skog och mulebeet till nödtorfthen,
            lijthet fijskievatn.

3.         Frelßeheman                               9 1/3 örß land
            Vtsädhe det ena åhret                 14 tunnor
            Det andra åhret                           11 1/4 tunna
J.         J vreterna                                    1 1/2 tunna
K.        Een engießhaga till                       8 laß
            Höö vid byn till                           31 laß

            Skog och mulebeet till nödtorften,
            lijthet fijskievatn.

(Karttext:)

Suag iord
Lher mylla
Hård vald
Suag iord
Grund jord
Engieby ägor.
Lermylla
Grund iord
Suart mylla
Suart mylla
Hård vald.
Lheer mylla
Scala ulnarum.