A9: 84


(Rubrik:) Semminghundratz häradt
 

            Notarum Explicatio

A.        Lunda kyrkia          
B.        Lilla Södreby ett skatteheman    18 örß land
C.        Vtsädhe det ena åhret                20 tunnor
D.        Dett  andra åhret                       15 tunnor
E.        Engiar till                                    80 laß
F.        Vid torpet vtsädhe huart åhret     3/4 tunnor
G.        J vreterna det ena åhret              3 tunnor
H.        Det andra åhret                          4 1/2 tunna

J.         Klockarens wreet                      1 1/4 tunna
            Klockaren haar een vreet vid
            Mörby, noterat med K folio    81.

            Skog, mulebeet och fijskevatn lijthet.

(Karttext:)

Nårby ägor
Starr
Hård vald.
Lhermylla
Eeka ägor.
Mörby ägor
Lher mylla.
Lind
Mörby ägor
Små starr.
Mörby ägor.